torsdag den 21. juni 2018

Homer - Iliade

Bogen er købt for mange år siden, da jeg arbejdede i  Rossels Boghandel i Hjørring. Den er lyttet som lydbog oplæst af Otto Steen Due, der også har stået for nyoversættelsen af værket.

Der diskuteres vist stadig, om hvorvidt Homer, som står som ophavsmand til både Iliade og Odyssé, er en enkelt mand, eller om der måske er tale om flere mænd, der i fællesskab har nedfældet de mange linjer.

I dette store dramatiske krigsdigt bliver man som læser kastet direkte ind i Den Trojanske Krig, der allerede ved digtets start har stået på i flere år. Det er achaierne ( grækerne) mod trojanerne. Helte, guder og halvguder kæmper mellem hinanden og forsøger, at narre hinanden med rankespil og snedighed.

På den tid da digtet blev skrevet var sagnet og fortællingerne, der knytter sig til Den Trojanske Krig (grækerne belejring af byen Troja)  og den der tilhørende mytologiskeverden, alment kendt blandt folk. Derfor kan Homer, tillade sig at udvælge og tage fat i enkelte temaer fra den ellers meget komplekse fortælling. Hvilket han gør både her i Iliade og derefter i den opfølgende Odyssé.

I Iliade er det Achilleus vrede, der er fokus på. I første omgang er det hans skænderi og vrede mod Kong Agamemnon, der er i spil, fordi Agamemnon fratager Achilleus hans krigsbytte, en ung smuk kvinde. Dette gør at Achilleus nægter at kæmpe og det koster achainerne store tab. Senere i digtet kulminerer Achilleus vrede i et afsindigt raseri, da hans elskede våbenbroder Patroklos bliver dræbt af Hektor og digtet slutter med Hektor begravelse efter Achilleus har dræbt ham.

Der er drama og divaøjeblikke, når guderne smeder ranker og både mennesker, halvguder og guder, lader følelserne og volden få frit løb. Beskrivelserne af de blodige kampscener er til tider meget makabre og udpenslende, men giver også en god fornemmelse for hvad krig var og den rædsel de kæmpende har mødt på slagmarkerne på den tid. Det er et formidabelt værk, som selv om det ikke er så tilgængeligt for alle, på grund af den baggrundsviden det kræver for at forstå, så er det med stor fornøjelse jeg har lyttet til det.

Iliade får 5/6 stjerner

Ingen kommentarer:

Send en kommentar